Потребители

Потребителите се разделят на нива на достъп и на потребителски групи.

Нивата на достъп са:

  • Посетител – не може да въвежда никакви данни
  • Сътрудник – може да въвежда данни, но не може да редактира
  • Редактор – може да въвежда и да редактира собствените си записи
  • Мениджър – може да редактира записите на всички

Потребителските групи са:

  • Оперативна – има права за Зареждане и за Инкасиране, но не може да експортира от склад
  • Склад – има права да оперира на ниво склад – зареждане, експорт и продажби, но не може да редактира наличности в автомати и оператори
  • Счетоводна – има права да вижда отчети, но не може да редактира никакви данни
  • Мениджъри – има пълни права над всичко

Само потребител ниво Мениджър от група Мениджъри може да създава и да редактира потребители. За създаване на нов потребител от менюто се избира Потребители и бутона Добави нов.

Въвеждат се име, фамилия, е-поща, парола и ниво на достъп и се

След успешно добавяне на потребител системата пренасочва обратно към списъка с потребители.