Автомати

Секция Автомати е най-важна след секцията Склад. Тук се регистрират автоматите с които се работи. Автоматите могат да бъдат три типа:

  • Автомати за топли напитки (кафе машини)
  • Автомати за продукти на бройка (снакс машини)
  • Автомати без продажба продукти (увеселителни автомати, клатушки и др.)

Всеки от типовете автомати има характеристики като:

  • Име – разпознаваемо наименование на обекта (напр. Завод Техника)
  • Марка и модел – марката и модела на автомата
  • Град
  • Адрес
  • Код – опционално поле за вътрешен код
  • Сериен номер – опционално поле за записване на серииния номер на автомата
  • Монетник – опционално поле за кратко описание на използвания монетник

При тип Топли напитки има избор на Чаши и Бъркалки, с които работи автомата. Изборът е от въведените в склада продукти от тип чаши и бъркалки съответно.

За типове Топли напитки и Храни и напитки следва въвеждане на позиции за автомата, които са структурирани различно за двата типа.

Добавяне на автомат