Диркетна продажба

Директната продажба дава възможност за записване на печалба от продажба на продукти от склада. От менюто се избира Склад -> Директна продажба.

Аналогично на формата за Експорт склад добавянето на артикули става с бутона Добави артикул. Показва се празен ред в който трябва да се въведат няколко букви за да се избере желания артикул. Въвежда се бройката/количеството и цената за продажба. След като се въведат всички артикули се натиска бутон Запис.