Опис (първоначален)

Функция първоначален опис дава възможност да се опишат заварени наличности в автомата след като се регистрира в системата. По този начин след първото Зареждане се отразяват актуални Наличности в автомата. От менюто се избира Автомати и от спсиъка на всеки ред има бутон Опис.

Въвеждат се заварените количества от всеки продукт.

След въвеждане на всички количества се натиска бутон Запис.

След успешно приключване на операцията се показва екран със записаните данни.