Редакция на продукт

Редакция на продукт е аналогична на Добавяне на продукт с разликата, че може да се редактира наличността в склада от дадения продукт.