Добавяне на продукт

От менюто се избира Склад и бутон Добавяне на продукт.

 

Следва формата за въвеждане на продукт:
1. Избира се тип на продукта – задължително.
2. Избира се цвят – опционално с цел по-лесно разпознаване при работа.
3. Име на продукта – задължително.
4. Бележка опционално въвеждане на допълнителна информация за продукт, доставчик и др.
5. Код на продукт – опционално.
6. Доставна цена – задължително. На база на тази цена се изчисляват разходите.
7. Цена за продажба – опционално. В случай че се работи със снакс продукти е препоръчително да се въвежда.

 

 

След въвеждане на данните се натиска бутон Запис.

 

При успешно записване на продукта се вижда резюме на записаната информация. Тази бележка е достъпна на по-късен етап в История. След като продуктът бъде добавен следва Зареждане на продукт.