Добавяне на автомат

От менюто се избира Автомати и бутон Добавяне автомат.

Избран е тип автомат Топли напитки и въвеждаме основните данни, както и избор на чаши и бъркалки. След което следва въвеждане на позициите с които работи автомата. Всички промени по автомата се записват в реално време, като има индикатор за това.

За тип топли напитки всяка позиция се състои от име, цена и рецепта за продукти и количества. Има предефиниран рецептурник с най-използваните рецепти и количества. С изключение на рецепта Други, всички останали се създават с  предефинирани цени, типове продукти и количества. Задължително е да се избере всеки тип продукт за дадената рецепта. Изборът е от въведените вече в склада продукти. Ако не е необхидима промяна на количества в рецептата. Има възможност за собствено номериране и наименование на всяка позиция.

Рецепта Други дава възможност за създаване на изцяло нова позиция с неограничен брой съставки и продукти.

При тип автомат Храни и напитки позициите се състоят само от избор на артикула за дадената позиция. Номерацията може да се редактира според нуждите. Цената за продажба се попълва от заложената цена за продажба на продукта в Склад, като може да се променя при необходимост.