Инкасиране

Инкасирането е процес при който се описват стойностите от броячите на автомата. От менюто се избира Инаксиране и бутон Инкасиране на реда на желания от вас автомат.

Първо се описват броячите по позиции. Броячите калкулират разликата между старите и новите данни.

След това са общия брояч, брояч на монетник и сума изброена на ръка. Разминавания в стойностите на броячите се оцветяват в червено или зелено от предходните данни. Накрая има поле Тотал, което може да се редактира при необходимост и е определящо за отчетите. След като всички данни са въведени се натиска бутона Запис.

Важно! За рестартиране на броячи се въвеждат нулевите или новите стойности, а на тотал се пише нула. Така въпреки големи положителни или отрицателни разлики на позиции и/или на общи броячи това не се отразява на отчетите. Ако е необходимо се повтаря и тогава се започва работа с нови данни и се формират реални разлики.

След успешно инкасиране се вижда екран с резюме на извършеното действие, който е наличен след това и в История.