История

Секция История дава възможност да се получи информация за всяко движение в системата. От менюто се избира История.

История може да се филтрира по следните критерии:

  • Потребител – всяко действие се записва на потребителя, който го извършва
  • Релация – секцията в която е извършено действието
  • Действие – дали е нов запис, редакция на съществуващ запис или изтриване
  • От дата / до дата – времева рамка за търсене

Всеки запис съдържа:

  • Ред 1 (в синьо), вляво – релация, ID, избрана дата, действие
  • Ред 1 (в синьо), вдясно – име и фамилия на потребителя, дата на създаване на записа
  • Ред 2  (в синьо) – ако действието е свързано с автомати се записват ID на автомата, име, марка/модел и адрес
  • Всичко останало (в черно) е информация за самото действие. Ако е промяна или редакция се записват стари и нови данни

Всеки запис съдържа бутон Редакция.