Склад

След първоначално влизане в системата се въвеждат продуктите в склад с които ще се работи. Продуктите са разделени основно по типове:

  • кафе на зърна
  • инстантно кафе
  • мляко
  • шоколад
  • чай
  • захар
  • чаши
  • бъркалки
  • снакс (продукти на бройка)
  • други (напр. бульон, 3 в 1 и др.)

От всеки тип продукти може да се добавят неограничен брой продукти. При добавяне на автомат се използват продуктите по типове за регистриране на позиции на автомата. Продуктът може да бъде маркиран в цвят с цел по-лесно и бързо разпознаване в процес на работа. Има опция за добавяне на бележка за вътрешни цели. Има възможност за добавяне на продуктов код. Въвеждат се две цени – доставна цена и цена за продажба. Цената за продажба се използва най-вече като цена по подразбиране при снакс машини, но и при директна продажба на всякакъв тип продукти.

Добавяне на продукт