Заредено в автомати

Заредено в автомати дава възможност да се направи справка за продуктите които са заредени в автоматите за определен период от време. От менюто се избира Склад->Заредено в автомати.

Аналогично на Зареждания в склад има възможност за филтриране на продуктите по тип, както и задаване на времева рамка.