Зареждане

Зареждане е процеса при който се описват количествата, които се зареждат в автомата. При зареждане тези количества се изтеглят от оператора и се заприхождават в автомата. При автоматите от тип Топли напитки  мерните единици на продуктите освен чаши и бъркалки са в килограми. При автоматите от тип Храни и напитки всичко е брой продукти.

Важно! Преди зареждане на автомат от тип Храни и напитки задължително се прави Инкасиране! Това се налага поради честите промени на продукти и цени в процес на работа на обекта. Чрез Инкасиране преди Зареждане се избягват по-нататъшни некоректни отчитания на продажбите.

От менюто изберете Зареждане и от списъка натиснете бутон Зареди на желания автомат. На реда на всеки автомат се вижда дата на последно зареждане, както и бутон за история на зарежданията.

Зареждане на автомат от типа Топли напитки. Въвеждат се количествата за всеки продукт.

При автомат от типа Храни и напитки преди въвеждане на бройката има възможност за промяна на продукта и цената на всяка прозиция.

След като количествата са въведени се натиска бутон запис.

При успешно зареждане се вижда екранът с резюме на операцията. Операцията е налична след това и в История.