Общо за период

От менюто се избира Отчети->Общо за период.

Задава се желания период и съответно с бутона Покажи детайли се вижда подробна информация.

Най-долу е секцията за добавяне към месечни отчети. Задава се желания период, избира се месец и година и с бутон Добави данните се записват.