Зареждане на продукт

От менюто се избира Склад и на реда на продукта, който желаете да заредите има бутон Зареди.

Въвеждат се количество, доставна цена (по подразбиране е без промяна) и опционално бележка.

След успешно зареждане се показва екран с резюме на извършеното действие. Всяко действие след това е налично в История.