Наличности в оператори

Наличности в оператори дава възможност за справка във всеки момент какво количество продукти има във всеки потребител (оператор). От менюто се избира Склад->Наличности в оператори.

След което се избира оператора, за чиито наличности се иска справка.

От тук потребител на ниво Мениджър или Администратор могат да редактират при необходимост наличността на всеки продукт в този оператор.