Добавяне автомобил

От менюто се избира Автопарк->Автомобили и се натиска бутон Добавяне автомобил.

Въвеждат се рег. номер, марка и модел, VIN код (опционално), пробег към момента и се натиска бутона Запис.

След успешно записване на автомобила се вижда екран с резюме на информацията. Действието може да се види в История.