Зареждания склад

Зареждания склад предоставя възможност за справка за заредените в централен склад продукти за определен интервал от време. От менюто се избира Склад->Зареждания склад.

Има възможност за филтриране по тип продукт и задаване на времева рамка. Показват се датата на последното зареждане от всеки продукт. При клик върху датата излиза подробна информация за зареждането.