Експорт склад

При Експорт склад продуктите се изписват от склада и се заприхождават в оператор. От менюто се избира Склад -> Експорт склад

Избира се потребителя (Оператора) към когото ще се експортират продуктите и  след това се натиска бутона Добави артикул, излиза празен ред в който трябва да въведете част от името или типа на продукта. Показват се до пет предположения от които се избира желания артикул. Действието се повтаря за всеки продукт, който ще се екпортира от склада.

Автоматично се калкулира стойността на продуктите поотделно, както и общата стойност на експорта. След като всички артикули и количества са въведени се натиска бутон Запис.

При успешно експортиране се показва екран с резюме на действието. Действието се запазва в История, където може да бъде видяно или редактирано на по-късен етап.