Разходи

В секция разходи се записва всичко, което не е свързано с покупка на продукти и зареждане в склад. Разходите са разделени на две групи – разходи за автомати и други разходи.

Разходи за автомати предоставят възможност за описване на разход за конкретен автомат, като това може да е:

 • наем – наем за местоположение на автомата
 • % вендинг – дължими комисионни за местоположение или посредничество
 • части – речервни части и ремонти
 • други

Нов разход за автомат

Други разходи от своя страна предоставят възможност за описване на всички останали разходи. Това включва:

 • ток
 • вода
 • телефон
 • ремонти
 • гориво
 • авточасти
 • такси
 • заплати
 • данъци
 • наем
 • други

Нов разход други

История на разходите позволява филтриране по ключова дума и времева рамка.