Нов разход други

От менюто се избира Разходи->Нов разход други.

Избира се типа разход, въвеждат се описание, бележка (опционално) и сума. След което се натиска бутон Запис.

След успешно записване на разхода се вижда екран с резюме. Действието е налично след това в История.