Наличности в автомати

От менюто се избира Склад->Наличности в автомати.

Избира се желания автомат от падащото меню.

От тук потребител на ниво Мениджър или Администратор могат да редактират при необходимост наличността на всеки продукт в този автомат.