Отчети

Секция Отчети дава възможност за общ и детайлен преглед на всички движения в системата. На разположение са три типа отчети:

Разбивка по машини – детайлен преглед на продажби по позиции, приходи и разходи за всеки автомат.

Общо за период – всички приходи и разходи с възможност за детайлен преглед на всяко движение

Периодичен отчет – възможност за запис на период на месечна база