Разбивка по машини

От менюто се избира Отчети->Разбивка по машини.

По подразбиране системата показва данни за един месец назад. Има възможност за търсене по име и промяна на периода. На всеки автомат има бутон Покажи детайли.

При натискане на бутона Покажи детайли се вижда подробна информация за периода.