Ръководство за потребителя

UNAX Vending е интуитивен и удобен за употреба. Адаптиран е за мобилни устройства и работа в движение. След създаването на Вашия акаунт ще получите писмо на електронната поща посочена за регистрация с препратка за създаване на парола. Въведете желаната от Вас парола и след това влезте в системата. Това е администраторския профил за акаунта Ви.

 • Първата стъпка преди да започнете работа със системата е Въвеждане на продукти с които ще се работи в склад.
 • Следва Добавяне на автомат. Автоматите са три типа – за топли напитки, снакс машини и автомати без продукти (клатушки и др.).
 • Прави се първоначален опис на автомата при който се заприходяват наличните продукти (не важи за автомати без продукти).
 • Когато са въведени продуктите и автоматите се регистрират потребителите, които ще работят със системата.
 • От склад стоката се експортира към даден потребител – оператор. Експортираните продукти се зачисляват на оператора, като Наличности в оператори.
 • Операторите инкасират и зареждат автоматите. При Инкасиране продадените продукти се изваждат от автомата.
 • При Инкасиране се записва броя на продадените напитки/артикули по позиции, показателите на общите броячи и сумите изброени на ръка.
 • Важно! Поради честата смяна на  артикули по време на зареждане при снакс машините винаги се прави Инкасиране преди Зареждане. Това е с цел коректно записване на данните за продадените арткули по позиции.
 • Следва Зареждане – при този процес от оператора се изтеглят продуктите и се заприхождават в автомата.
 • Така по всяко време може да се направи справка за наличностите в оператори и в автомати.
 • Софтуера дава възможност за записване на Приходи, Разходи и Автопарк.
 • Статистиките са налични в ОтчетиРазбивка по машини, Сметки и Периодичен отчет.
 • Всяко действие се записва в История, където чрез различни филтри може да се извади необходимата информация.