Приходи

Секция Приходи дава възможност да се регистрират печалби от дейности различни от приходите от автомати. Това може да са сервизни дейности, консултантски услуги и др. От менюто се избира Приходи->Нов приход. За история на приходите за интервал от време Приходи->История на приходите.

Въвеждат се описание и бележка като опция и се натиска бутона Запис.

След успешно записване на приход се вижда екран с резюме на действието. Действието след това може да бъде открито в История.

История на приходите дава възможност за преглед, търсене по ключова дума и времева рамка.