Нов разход за автомат

От менюто се избира Разходи->Нов разход за автомат.

Избира се автомат, типа разход и се въвждат описание, бележка (опционално) и сума. След което се натиска бутона Запис.

След успешно записване на разхода се вижда екран с резюме. Действието е налично след това в История.